TERČ MK8 / TARGET MK8

6.050,00 Kč

KLASICKÝ IPSC POPPER, DOSTUPNÝ VE VŠECH TVAROVÝCH VARIANTÁCH SCHVÁLENÝCH KONFEDERACÍ IPSC. SPODNÍ SKLOPNÁ ČÁST VŠECH VARIANT TERČE JE CHRÁNĚNÁ KRYCÍ DESKOU ROVNĚŽ Z MATERIÁLU HARDOX 600

VÝŠE UVEDENÉ ZBOŽÍ JE VZHLEDEM KE SVÉMU CHARAKTERU DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU S TERMÍNEM DODÁNÍ 21DNŮ. JAKO ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU POVAŽUJEME ZAPLACENÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO E-SHOPU.

 

CLASSIC IPSC POPPER AVAILABLE IN ALL SHAPES APPROVED BY THE IPSC CONFEDERATION. LOWER TAILGATE PART OF ALL SHAPES IS PROTECTED BY A COVER BOARD AND IS ALSO MADE OF HARDOX 600.

ABOVEMENTIONED GOODS ARE DUE TO THEIR NATURE AVAILABLE UPON REQUEST, TO BE DELIVERED 21 DAYS. AS BINDING ORDER IS CONSIDERED PAYMENT FOR THE GOODS IN OUR E-SHOP.

 

 Specifikace / Specifications:

- materiál desky / Steel grade: 8mm HARDOX 600 armor steel

- váha / weight: 16,7 kg / 23kg

Related Products