Dodací lhůty / Delivery time December 31, 2014 23:41

Vážení přátelé,

vzhledem ke specifickému sortimentu našeho e-shopu a s přihlédnutím k tomu, že start každého nového obchodu je těžký a pomalý, musíme pro začátek stanovit dodací lhůty všech položek v našem e-shopu na 14 dnů (kromě terčů - dodání od zaplacení objednávky 4 týdny) od objednání a zaplacení zboží. Rovněž držení všech typů produktů ve všech barevnostech a provedeních skladem, není v současné době zcela reálné. Samozřejmě se budeme snažit jak jen to bude možné dodací lhůty zkracovat a držet co největší množství produktů skladem. Doufáme, že nám zachováte přízeň a v novém roce, pro nás NOVÉM v tom pravém slova smyslu, se budeme nad novými produkty ELORNIS INDUSTRY potkávat na stránkách našeho shopu a hlavně na střelnicích, soutěžích.........

Dear friends,

given the specific assortment of our e-shop and taking into account the fact that the start of each new store is heavy and slow, we need to begin to determine the delivery time of all the items in our e-shop for 14 days (excluding targets - delivery from order payment 4 weeks ) from ordering and payment goods. Also, the holdings of all types of products in all color scheme and designs stock is currently quite realistic. Of course we will try as much as possible to shorten delivery times and keep the largest number of products in stock. We hope that we keep the favor in a new year, new for us in the truest sense of the word, we will be on new products ELORNIS INDUSTRY meet on the pages of our shop and especially at shooting ranges, competitions etc .........