VÍTEJTE / WELCOME

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH ELORNIS INDUSTRY

NAŠIM CÍLEM BYLO ZHMOTNIT VIZE PRODUKTŮ, KTERÉ JSME ZA LÉTA V ČINNÉ SLUŽBĚ POSTRÁDALI, NEBO SOUČASNÝ TRH NENABÍZEL. PRODUKTY, KTERÉ BY V PLNÉ MÍŘE REFLEKTOVALY NAŠE SPECIFICKÉ POTŘEBY.

FILOZOFIÍ ELORNIS INDUSTRY NENÍ PŘEPRODÁVAT ZBOŽÍ JINÝCH VÝROBCŮ, ALE DÁVAT NAŠIM PRODUKTŮM DUŠI. CHCEME SE ZKUŠENOSTÍ, TVRDOU PRACÍ A ODHODLÁNÍM PODĚLIT O VĚCI, KTERÉ NÁM DÁVAJÍ SMYSL A POMÁHAJÍ VŠEM, JENŽ TVRDĚ PRACUJÍ PROTO, ABY BYL SVĚT KOLEM NÁS BEZPEČNĚŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT........

 ………A TAKY PROTO, ŽE NÁS TO PROSTĚ BAVÍ........

 

WELCOME TO ELORNIS INDUSTRY

OUR GOAL WAS TO MATERIALIZE OUR VISION OF PRODUCTS THAT WE WERE MISSING DURING OUR MANY YEARS OF ACTIVE DUTY OR WHICH THE CURRENT MARKET DID NOT OFFER. WE WANTED TO PRODUCE PRODUCTS THAT WOULD FULLY REFLECT OUR SPECIFIC SHOOTING NEEDS.

THE ELORNIS INDUSTRY'S PHILOSOPHY IS NOT TO RESELL THE GOODS OF OTHER MANUFACTURERS BUT TO GIVE SOUL TO OUR UNIQUE PRODUCTS. WITH THE EXPERIENCE, HARD WORK AND DETERMINATION WE WANT TO SHARE THE PRODUCTS THAT MAKE SENSE AND HELP TO ALL OF YOU WHO WORK HARD SO THE WORLD IS A SAFER PLACE TO LIVE...

..........AND ALSO BECAUSE WE JUST LIKE HAVING FUN........