TERČ MK1 / TARGET MK1

5.820,00 Kč

TERČE ELORNIS INDUSTRY JSOU SKVĚLÝM NÁSTROJEM PRO TRÉNING PŘESNOSTI A RYCHLOSTI, PROTOŽE OKAMŽITÁ ZPĚTNÁ VAZBA POSILUJE DOBRÉ STŘELECKÉ NÁVYKY. STŘELEC JE NA JAKOUKOLIV VZDÁLENOST SCHOPEN ROZPOZNAT PŘESNÉ ZÁSAHY JAK VIZUELNĚ, TAK I POSLECHEM. PŘI POUŽITÍ VÍCE NEŽ JEDNOHO TERČE LZE PŘIPRAVIT NAPŘÍKLAD TAKTICKOU SITUACI SIMULUJÍCÍ VÍCE ÚTOČNÍKŮ ATD.....

TERČE ELORNIS INDUSTRY JSOU VYROBENY ZE SPECIÁLNÍ OTĚRUVZDORNÉ OCELI HARDOX 600 A MAJÍ DOKONALE PLOCHÝ POVRCH BEZ VAŘENÝCH A ŠROUBOVANÝCH SPOJŮ. JSOU TEDY IDEÁLNÍ PRO STŘELECKÉ NÁCVIKY Z PISTOLE I PUŠKY PŘI POUŽITÍ Z VHODNÝCH VZDÁLENOSTÍ.

POZNÁMKA: SAMOTNÉ NOHY TROJNOŽKY NEJSOU VYROBENY ZE SPECIÁLNÍ OCELI (NEJSOU URČENY KE STŘELBĚ JAKO ZÁSAHOVÁ ZONA) A PŘI STŘELBĚ NA NĚ MŮŽE DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ. TROJNOŽKA A ŠABLONA NA OBRÁZKU NENÍ SOUČÁSTÍ SESTAVY TERČE – PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ

VÝŠE UVEDENÉ ZBOŽÍ JE VZHLEDEM KE SVÉMU CHARAKTERU DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU S TERMÍNEM DODÁNÍ 21DNŮ. JAKO ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU POVAŽUJEME ZAPLACENÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO E-SHOPU.

 

ELORNIS INDUSTRY TARGETS ARE AN EXCELLENT INSTRUMENT FOR THE TRAINING OF ACCURACY AND SPEED BECAUSE THE IMMEDIATE FEEDBACK STRENGTHENS GOOD SHOOTING HABITS. THE SHOOTER IS ABLE TO RECOGNIZE PRECISE SHOOTS AT ANY DISTANCE VISUALLY AND ALSO BY SOUND. WHEN USING MORE THAN A SINGLE TARGET YOU CAN PREPARE FOR TACTICAL SITUATIONS SIMULATING MULTIPLE AGGRESSORS ETC.

ELORNIS NDUSTRY TARGETS ARE MADE OF SPECIAL WEAR-RESISTANT STEEL HARDOX 600 AND HAVE A PERFECTLY FLAT SURFACE WITHOUT WELDED OR SCREWED JOINTS. THEY ARE IDEAL FOR SHOOTING PRACTICE USING A PISTOL AND/OR RIFLE AT AN APPROPRIATE DISTANCE.

NOTE: LEGS OF THE TRIPOD ITSELF ARE NOT MADE OF SPECIAL STEEL (NOT INTENDED FOR SHOOTING AT AND AS AN IMPACT ZONE) AND SHOOTING AT THEM CAN DAMAGE THE TRIPOD. TRIPOD AND TEMPLATE ON THE PICTURE IS NOT PART OF THE TARGET SET – SOLD SEPARATELY

ABOVEMENTIONED GOODS ARE DUE TO THEIR NATURE AVAILABLE UPON REQUEST, TO BE DELIVERED 21 DAYS. AS BINDING ORDER IS CONSIDERED PAYMENT FOR THE GOODS IN OUR E-SHOP.

 Specifikace / Specifications:

- Váha / Weight: 19,2 kg

- Výška / Height:  75cm (125-175cm with the adjustable tripod)

- Šířka / Widht:  40cm

- Rozměr "hlavy" terče / Head plate: 20x20cm

- Materiál desky / Steel grade: 8mm HARDOX 600 armor steel 

- Minimální vzdálenost pro pistoli / Handgun shooting distance:

10+ meters

- Minimální vzdálenost pro pušku / Rifle shooting distance:

75+ meters using ammunition below 1000 m/s

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 215,00,-EUR depend on currency exchange

 

 

 

 

Related Products