TERČ MK5 / TARGET MK5

6.120,00 Kč

POTRÉNUJTE SVOU PŘESNOST S TERČEM PŘEDSTAVUJÍCÍ SCÉNÁŘ „ PACHATEL-RUKOJMÍ“ A JE VYTVOŘEN TAK, ŽE NAPROSTO TRANSPARENTNĚ ZAZNAMENÁ KAŽDÝ VÁŠ NEZÁSAH.

ZASÁHNOUT CÍL MŮŽE BÝT NÁROČNÉ, ALE CO JE TĚŽKÉ, MŮŽE BÝT JEŠTĚ TĚŽŠÍ. TERČ ELORNIS INDUSTRY MK5 VÁS NEUČÍ POUZE ZASÁHNOUT SVŮJ TERČ, ALE UČÍ VÁS HLAVNĚ TO, ABY JSTE TREFOVALI JEN TO, CO JE NEZBYTNĚ NUTNÉ.

OKAMŽITÁ ZPĚTNÁ VAZBA POSILUJE DOBRÉ STŘELECKÉ NÁVYKY. STŘELEC JE NA JAKOUKOLIV VZDÁLENOST SCHOPEN ROZPOZNAT PŘESNÉ ZÁSAHY JAK PROSTŘEDNICTVÍM POHLEDU TAK I ZVUKU. PŘI POUŽITÍ VÍCE NEŽ JEDNOHO TERČE LZE PŘIPRAVIT NAPŘÍKLAD TAKTICKOU SITUACI SIMULUJÍCÍ VÍCE ÚTOČNÍKŮ ATD.....

TERČE ELORNIS INDUSTRY JSOU VYROBENY ZE SPECIÁLNÍ OTĚRUODOLNÉ OCELI HARDOX 600 A MAJÍ DOKONALE PLOCHÝ POVRCH BEZ VAŘENÝCH A ŠROUBOVANÝCH SPOJŮ. JSOU TEDY IDEÁLNÍ PRO STŘELECKÉ NÁCVIKY Z PISTOLE I PUŠKY PŘI POUŽITÍ Z VHODNÝCH VZDÁLENOSTÍ.

POZNÁMKA: SAMOTNÉ NOHY TROJNOŽKY NEJSOU VYROBENY ZE SPECIÁLNÍ OCELI (NEJSOU URČENY KE STŘELBĚ JAKO ZÁSAHOVÁ ZONA) A PŘI STŘELBĚ NA NĚ MŮŽE DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ. TROJNOŽKA NA OBRÁZKU NENÍ SOUČÁSTÍ SESTAVY TERČE – PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ

VÝŠE UVEDENÉ ZBOŽÍ JE VZHLEDEM KE SVÉMU CHARAKTERU DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU S TERMÍNEM DODÁNÍ 21DNŮ. JAKO ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU POVAŽUJEME ZAPLACENÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO E-SHOPU.

 

TRAIN YOUR ACCURACY WITH A TARGET REPRESENTING THE SCENARIO "OFFENDER-HOSTAGE" DESIGNED SO THAT IT IS COMPLETELY TRANSPARENT AND RECORDS EVERY MISSED SHOT.

HITTING THE TARGET CAN BE CHALLENGING BUT WHAT IS HARD CAN BE EVEN HARDER. ELORNIS INDUSTRY'S TARGET MK5 DOES NOT TEACH YOU JUST TO HIT YOUR TARGETS BUT MOSTLY IT TEACHES YOU TO HIT ONLY WHAT IS ABSOLUTELY NECESSARY.

IMMEDIATE FEEDBACK STRENGHTENS GOOD SHOOTING HABITS. A SHOOTER CAN RECOGNIZE A EXACT HIT AT ANY DISTANCE THROUGH BOTH VIEWPOINT AND SOUND. WHEN USING MORE THAN A SINGLE TARGET IT CAN PREPARE YOU FOR TACTICAL SITUATIONS SIMULATING MULTIPLE AGGRESSORS, ETC.

ELORNIS INDUSTRY TARGETS ARE MADE OF SPECIAL WEAR-RESISTANT STEEL HARDOX 600 AND HAVE A PERFECTLY FLAT SURFACE WITHOUT WELDED OR SCREWED JOINTS. THEY ARE IDEAL FOR SHOOTING PRACTICE USING A PISTOL AND RIFLE AT AN

APPROPRIATE DISTANCE.

NOTE: LEGS OF THE TRIPOD ITSELF ARE NOT MADE OF SPECIAL STEEL (NOT INTENDED AS A TARGET) AND SHOOTING AT THIS COMPONENT CAN SEVERELY DAMAGED IT. TRIPOD ON THE PICTURE IS NOT PART OF THE TARGET SET – SOLD SEPARATELY.

ABOVEMENTIONED GOODS ARE DUE TO THEIR NATURE AVAILABLE UPON REQUEST, TO BE DELIVERED 21 DAYS. AS BINDING ORDER IS CONSIDERED PAYMENT FOR THE GOODS IN OUR E-SHOP.

 

 

Specifikace / Specifications:

- Váha / Weight: 14,8 kg

- Výška / Height: 65cm (115-155cm with the adjustable tripod)

- Šířka / Widht: 33cm

- Rozměr "hlavy" terče / Head plate: 15x15cm

- Rozměr otáčivé zóny / Reactive swinging head plate: 15cm diameter

- Materiál desky / Steel grade: 8mm HARDOX 600 armor steel 

- Minimální vzdálenost pro pistoli / Handgun shooting distance: 

10+ meters

- Minimální vzdálenost pro pušku / Rifle shooting distance: 

75+ meters using ammunition below 1000m/s

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 226,60,-EUR depend on currency exchange

 

Related Products