TERČ MK3MOD2 / TARGET MK3MOD2

3.540,00 Kč

TERČE ELORNIS INDUSTRY JSOU SKVĚLÝM NÁSTROJEM PRO TRÉNING PŘESNOSTI A RYCHLOSTI. PŘI POUŽITÍ VÍCE NEŽ JEDNOHO TERČE LZE PŘIPRAVIT NAPŘÍKLAD TAKTICKOU SITUACI SIMULUJÍCÍ VÍCE ÚTOČNÍKŮ ATD.....

TERČ MK3MOD0 JE PŘIPRAVEN PŘEDEVŠÍM PRO TRÉNING PŘESNOSTI. SLOUŽÍ JAKO STABILNÍ ZÁKLADNA PRO KARTONOVOU DESKU LIBOVOLNÝCH VELIKOSTÍ A ROZMĚRŮ. MŮŽETE SI NA NI PŘIPEVNIT NAPŘÍKLAD SADU PAPÍROVÝCH TERČŮ, NEBO FOTOTERČŮ.

POZNÁMKA: SAMOTNÉ NOHY TROJNOŽKY NEJSOU VYROBENY ZE SPECIÁLNÍ OCELI (NEJSOU URČENY KE STŘELBĚ JAKO ZÁSAHOVÁ ZONA) A PŘI STŘELBĚ NA NĚ MŮŽE DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ. TROJNOŽKA NA OBRÁZKU NENÍ SOUČÁSTÍ SESTAVY TERČE – PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ

VÝŠE UVEDENÉ ZBOŽÍ JE VZHLEDEM KE SVÉMU CHARAKTERU DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU S TERMÍNEM DODÁNÍ 21DNŮ. JAKO ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU POVAŽUJEME ZAPLACENÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO E-SHOPU.

 

 

ELORNIS INDUSTRY TARGETS ARE AN EXCELLENT INSTRUMENT FOR THE TRAINING OF ACCURACY AND SPEED. WHEN USING MORE THAN A SINGLE TARGET YOU CAN PREPARE FOR TACTICAL SITUATIONS SIMULATING MULTIPLE AGGRESSORS ETC.

TARGET MK3MOD0 IS MAINLY PREPARED FOR THE TRAINING OF ACCURACY. SERVES AS A STABLE BASE FOR CARDBOARD FOLDER VARIOUS SIZES AND DIMENSIONS. YOU CAN USE THIS FOR PAPER TERGET OR PHOTO-TARGET.

NOTE: LEGS OF THE TRIPOD ITSELF ARE NOT MADE OF SPECIAL STEEL (NOT INTENDED FOR SHOOTING AT AND AS AN IMPACT ZONE) AND SHOOTING AT THEM CAN DAMAGE THE TRIPOD. TRIPOD AND TEMPLATE ON THE PICTURE IS NOT PART OF THE TARGET SET – SOLD

ABOVEMENTIONED GOODS ARE DUE TO THEIR NATURE AVAILABLE UPON REQUEST, TO BE DELIVERED 21 DAYS. AS BINDING ORDER IS CONSIDERED PAYMENT FOR THE GOODS IN OUR E-SHOP.

 

 Specifikace / Specifications:

- váha / Weight: 6.2kg

- výška / Height: 75cm (115-165cm with the recommended adjustable tripod)

- kartonová deska siluety / Carton board: custom

- materiál základny / Steel grade: 8mm HARDOX 600 armor steel 

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 131,50,-EUR depend on currency exchange 

Related Products