VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ TROJNOŽKA / ADJUSTABLE TRIPOD

4.320,00 Kč

TELESKOPICKÁ TROJNOŽKA JE PEVNOU A STABILNÍ ZÁKLADNOU PRO VŠECHNY TERČE ELORNIS INDUSTRY

JE LEHCE SMONTOVATELNÁ A DEMONTOVATELNÁ V ČASE KRATŠÍM NEŽ JE 120 SEKUND.

V ROZLOŽENÉM STAVU JE SKLADNÁ A LEHCE PŘEPRAVITELNÁ.

ZÁKLADNA TROJNOŽKY JE VYROBENA Z PANCÉŘOVANÉ OCELE HARDOX 600 A TO PROTO, ABY JI FRAGMENTY STŘEL NEPOŠKODILI A JEJÍ ŽIVOTNOST BYLA MINIMÁLNĚ STEJNĚ DLOUHÁ, NEBO DELŠÍ, NEŽ JE ŽIVOTNOST SAMOTNÝCH TERČŮ

TROJNOŽKA JE TELESKOPICKÁ A NASTAVITELNÁ V ROZMEZÍ VÝŠKY 50-100CM (TAK ŽE TERČE DOSAHUJÍ VÝŠKY 115-175CM), COŽ UMOŽŇUJE UMÍSTĚNÍ TERČŮ V RŮZNÉM PROSTŘEDÍ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VYSOKÁ JE VEGETACE.

TROJNOŽKA JE SAMOSTATNĚ PRODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, PROTOŽE VŠECHNY TERČE ELORNIS INDUSTRY MAJÍ VLASTNÍ SYSTÉM STABILNÍ ZÁKLADNY.

PŘI POUŽITÍ NAŠÍ TROJNOŽKY ROZŠÍŘÍTE MOŽNOSTI POUŽITÍ TERČŮ ELORNIS INDUSTRY
POZNÁMKA: SAMOTNÉ NOHY TROJNOŽKY NEJSOU VYROBENY ZE SPECIÁLNÍ OCELI (NEJSOU URČENY KE STŘELBĚ JAKO ZÁSAHOVÁ ZONA) A PŘI STŘELBĚ NA NĚ MŮŽE DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ.

 

THE TELESCOPIC TRIPOD IS A SOLID AND STABLE BASE FOR ALL ELORNIS INDUSTRY TARGETS.

IT IS EASY TO ASSEMBLE AND DISMANTLE IN LESS THAN 120 SECONDS.

IN THE UNFOLDED STATE IT IS COMPACT AND EASILY TRANSPORTABLE.

THE BASE OF THE TRIPOD IS MADE OF ARMOR PLATED STEEL HARDOX 600. THIS IS SO THE FRAGMENTS OF PROJECTILES DO NOT DAMAGE ITS LIFE AT LEAST FOR AS LONG OR LONGER THAN THE LIFETIME OF THE TARGETS ALONE.

THE TRIPOD IS TELESCOPIC AND ADJUSTABLE IN THE RANGE OF HEIGHT 50-100 CM (SO THAT THE TARGET REACHES A HEIGHT OF115-175 CM) WHICH ALLOWS THE LOCATION OF TARGETS IN DIFFERENT ENVIRONMENTS, REGARDLESS OF THE VEGETATION HEIGHT.

THE TRIPOD IS A SEPARETELY SOLD ACCESORY BECAUSE ALL ELORNIS INDUSTRY TARGETS HAVE THEIR OWN STABLE BASE/PLATFORM.

BY USING OUR TRIPOD YOU WILL EXPAND YOUR POSSIBILITIES OF THE ELORNIS INDUSTRY TARGETS.

NOTE: LEGS OF THE TRIPOD ITSELF ARE NOT MADE OF SPECIAL STEEL (NOT INTENDED FOR SHOOTING AT AND AS AN IMPACT ZONE) AND SHOOTING AT THEM CAN DAMAGE THE TRIPOD.

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 160,00,-EUR depend on currency exchange

Related Products