ZÁSOBNÍK NA NESENOU MUNICI / AMMO WALLET

1.300,00 Kč

PRAKTICKÁ POMŮCKA, KTERÁ UMOŽNÚJE NÉST DALŠÍ MUNICI PŘEHLEDNĚ USPOŘÁDANOU A CHRÁNĚNOU, JAK NA OPASKU, TAK KDEKOLIV PŘIPOJENOU PŘES M.O.L.L.E VAZBU, NEBO JEN ZKRÁTKA SEPAROVANOU OD DALŠÍHO MATERIÁLU UVNITŘ ZAVAZADLA. K DISPOZICI VE VARIANTÁCH 308 WIN, 338LM A OBSAHU 20 NEBO 40 KUSŮ. UVNITŘ PROSTOR PRO UMISTĚNÍ DODATEČNÝCH INFO, NEBO BALISTICKÝCH DAT.

 

PRACTICAL PIECE OF EQUIPMENT THAT ALLOWS YOU TO BEAR ADDITIONAL AMMUNITION ORGANIZED AND PROTECTED AS ON THE BELT, SO ANYWHERE CONNECTED VIA MOLLE, OR SEPARATED FROM OTHER MATERIAL INSIDE BAGGAGE. BE OFFERED IN 308 WIN, 338LM AND CONTAINING 20 OR 40 PIECES. INSIDE THE DRAWER ADDITIONAL INFO OR BALLISTIC DATA.

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 43,00,-EUR depend on currency exchange

Related Products