STŘELECKÝ ŘEMEN / MARKSMAN SLING

3.835,00 Kč

STŘELECKÝ ŘEMEN UMOŽŇUJÍCÍ POHODLNÉ NESENÍ ZBRANĚ A PRÁCI SE ZBRANÍ.

JEDINEČNOSTÍ JE KONSTRUKCE POPRUHU NA WEBBINGU O ŠÍŘCE 1,5" (38MM) ZAJIŠTUJÍCÍ POTŘEBNÝ KOMFORT A ROVNĚŽ POUŽITÍ PŘIPOJOVACÍHO ROZHRANÍ HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELL O STEJNÉ ŠÍŘCE, ČÍMŽ JE NA TRHU S PODOBNÝMI PRODUKTY OJEDINĚLÝ.

BENEFITEM TOHOTO SLINGU JE MAXIMÁLNĚ RYCHLÉ NASTAVENÍ.

SMYČKA PRO POTŘEBY STŘELBY V KLEČE, NEBO V SEDĚ, POPŘÍPADĚ V JAKÉKOLIV ALTERNATIVNÍ POLOZE, KDY JE TŘEBA ZVÝŠIT STABILITU ZBRANĚ.

A DÁLE PAK INTEGROVANÝ IMPROVIZOVANÝ “BEAN BAG” PRO DODATEČNOU RYCHLOU OPORU PAŽBY 

- HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELL 1,5" (38MM)

- ITW NEXUS

 

SHOOTING SLING ENABLING EASY CARRYING AND WORK WITH WEAPONS.

UNIQUENESS CONSTRUCTION OF SLING ON 1.5 "(38MM) WEBBING PROVIDING NECESSARY COMFORT AND ALSO USE THE CONNECTION INTERFACE HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELL THE SAME WIDTH, WHICH IS A MARKET SIMILAR PRODUCTS SPORADICALLY.

BENEFIT THIS IS THE SLING QUICK ADJUSTMENT.

SHOOTING LOOP FOR KNEELING, SITTING, OR IN ANY ALTERNATIVE SHOOTING POSITION WHEN THERE IS A NEED TO INCREASE STABILITY AND STEADINESS.

AND THEN INTEGRATED IMPROVISED "BEAN BAG" FOR ADDITIONAL RAPID RIFLE STOCK SUPPORT.

- HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELL 1.5 "(38 MM)

- ITW NEXUS

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 87,10,-EUR depend on currency exchange

 

Related Products