BIATHLONOVÝ POPRUH / BIATHLON SLING

3.085,00 Kč

BIATHLONOVÝ POPRUH

KLÍČOVÝ PRODUKT PRO STŘELCE, KTEŘÍ INTENZIVNĚ PRACUJÍ S JAKÝMKOLIV PUŠKOVÝM ZBRAŇOVÝM SYSTÉMEM.

AŤ UŽ JDE O LOVCE POHYBUJÍCÍHO SE DLOUHODOBĚ V HORÁCH, LESÍCH, NEBO PROFESNÍHO UŽIVATELE V MILITARY/LAW ENFORCEMENT SEKTORU.

BIATHLONOVÝ POPRUH JE VYVINUT PRO DLOUHODOBÉ KOMFORTÍ NESENÍ ZBRANĚ, S MAXIMÁLNĚ JEDNODUCHÝM NASTAVENÍM DÉLKY A POLOHY POPRUHU, PŘI ZACHOVÁNÍ ODOLNOSTI, KVALITY ŠITÍ A POUŽITÍ ZNAČKOVÝCH KOMPONENT. PŘIDANOU HODNOTU VYTVÁŘÍME POUŽITÍM INTEGROVANÉHO POUZDRA PRO IMBUSOVÝ KLÍČ, BATERII PUŠKOHLEDU A STAVITELNÝM STŘELECKÝM OKEM PRO POTŘEBY STABILIZACE V NESTANDARDNÍCH POLOHÁCH KLEKU,SEDU, ATD..

ITW D-RINGy PRO ZAVĚŠENÍ POZOROVACÍHO BINOKULÁRU, NEBO DÁLKOMĚRU

 

BIATHLON SLING

KEY PRODUCT FOR SHOOTERS WHO INTENSIVELY WORK WITH ANY WEAPON SYSTEM.

WHETHER IT'S A HUNTER MOVING ABOUT IN THE MOUNTAINS, FOREST OR FOR PROFESSIONAL MILITARY / LAW ENFORCEMENT USERS.

THE BIATHLON SLING IS DESIGNED FOR COMFORTABLE CARRYING OF A WEAPON WITH A MAXIMUM OF EASE SETTING THE LENGTH AND POSITION OF THE STRAP, WHILST MAINTAINING RESISTANCE, QUALITY STITCHING AND THE USE OF BRANDED COMPONENTS.

ADDED VALUE BY INTEGRATED CASE FOR HEX KEY, OR SPARE BATTERIES. INTEGRATED ADJUSTABLE SHOOTING LOOP 

ITW D-RING FOR BINOCULARS, OR RANGE FINDERS

 

 Specifikace / Specifications

- připojovací rozhraní / mounting interface : CLASH HOOK, HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELL

- ostatní komponenty / other components : AUSTRIA ALPIN, ITW NEXUS

- váha / weight : 0,3kg

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 114,50,-EUR depend on currency exchange

Related Products