HEART6 HANDGUN HOLSTER HINGE/HEART6 ZÁVĚS PISTOLOVÉHO POUZDRA

6.855,00 Kč

 
 
 
NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ A POTŘEB STŘELCŮ NAŘÍČ STŘELECKOU KOMUNITOU IPSC A USPSA, JSME VYTVOŘILI PLATFORMU, KTERÁ SPLŇUJE NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY SPORTOVCŮ A SOUTĚŽNÍCH STŘELCŮ. SVOJI VIZI A VÁŠEŇ JSME PŘETVOŘILI V TENTO PRODUKT. DĚKUJEME ZA TO, ŽE PODPORUJETE A DŮVĚŘUJETE PRODUKTŮM ELORNIS INDUSTRY. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE VÁM NAŠE PRÁCE PŘINESE MNOHO RADOSTI PŘI JEDJICH POUŽÍVÁNÍ. PROTO H6H MK3/S 38-50MM .
VÝHODY POUZDRO ZÁVĚSU H6H MK3:
– LZE POUŽÍT S PÁSKY O ŠÍŘCE AŽ 50 MM
– PLNĚ 3D NASTAVITELNÉ PRO JAKÝKOLI SYSTÉM POUZDLA
- KOMPATIBILNÍ S ELORNIS INDUSTRY H6H MKII RAIL SYSTEM
– KOMPATIBILNÍ S BACKHAWK, SAFARILAND, G-CODE, 5.11. , UNCLE MIKE NEBO KYDEXOVÁ POUZDRA RŮZNÝCH VÝROBCŮ.


KYDEXOVÉ POUZDRO NENÍ SOUČÁSTÍ ZÁVĚSU

BASED ON THE EXPERIENCE AND NEEDS OF SHOOTERS ACROSS
THE IPSC AND USPSA SHOOTING COMMUNITY, WE'VE CREATED A
PLATFORM THAT MEETS THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS
OF THE ATHLETES AND COMPETITIVE SHOOTERS.
WE TRANSFORMED OUR VISION AND PASSION INTO THIS
PRODUCT. WE ARE THANKFUL FOR THE FACT THAT YOU SUPPORT
WHAT ELORNIS INDUSTRY BELIVES IN.
WE STRONGLY BELIEVE THAT OUR HARD WORK WILL BRING YOU
GREAT BENEFIT, JOY AND MOST IMPORTANTLY LOTS
OF THRILLS. THIS IS WHY H6H MK3/S 38-50MM.
ADVANTAGES OF THE H6H MK3 HOLSTER HINGE:
– CAN BE USEDWITH BELTS WITH A WIDTH OF UP TO 50 MM
– FULLY 3D ADJUSTABLE FOR ANY HOLSTER SYSTEM
- COMPATIBLE WITH ELORNIS INDUSTRY H6H MKII RAIL SYSTEM
– COMPATIBLE WITH THE BACKHAWK, SAFARILAND, G-CODE,
5.11. , UNCLE MIKE OR CUSTOM MADE HOLSTERS
KYDEX HOLSTER IS NOT INCLUDET