OCHRANNÝ KRYT SLUCHÁTEK BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ / HEAD BAND COVER - WITHOUT ACCESSORIES

460,00 Kč

OCHRANNÝ KRYT SLUCHÁTEK ELORNIS INDUSTRY SE HODÍ PRO VŠECHNY TYPY STŘELECKÝCH SLUCHÁTEK. JE TO VELMI ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ, JAK VYŘEŠIT NAPŘÍKLAD UCHYCENÍ KABELÁŽE NA VAŠICH SLUCHÁTKÁCH.

VÝHOD NAŠEHO KRYTU JE HNED NĚKOLIK:

KOMFORTNÍ NOŠENÍ SLUCHÁTEK PŘI CELÉM DNI NA STŘELNICI

ELEGANTNÍ UCHYCENÍ KABELÁŽE HEAD-SETU (U MODELŮ S HEAD-SETEM)

MOŽNOST PERSONIFIKACE SLUCHÁTEK (JMENOVKA) NA SUCHÝ ZIP

MOŽNOST PŘIPNUTÍ SLUCHÁTEK NA OPASEK/BATOH (KAMKOLIV) KARABINOU PŘES D-RING

 

ELORNIS INDUSTRY HEADBAND COVER IS SUITABLE FOR ALL TYPES OF SHOOTING HEADPHONES. IT IS A VERY ELEGANT SOLUTION TO BE DONE BY SECURING YOUR HEADPHONES CABLING.

ADVANTAGES OF OUR COVER ARE SEVERAL:

COMFORTABLE TO WEAR HEADPHONES WHILE A DAY AT THE SHOOTING RANGE

ELEGANT MOUNTING WIRING HEAD-SETS (FOR MODELS WITH HEAD-SET)

PERSONALIZATION OPTIONS HEADPHONES (LABEL) VELCRO

POSSIBILITY TO ATTACH HEADPHONES AT BELT / BACKPACK (ANYWHERE) CARBINE THROUGH D-RING

 

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 16,70,-EUR depend on currency exchange

Related Products