OCHRANNÝ KRYT SLUCHÁTEK / HEAD BAND COVER

552,00 Kč

OCHRANNÝ KRYT SLUCHÁTEK ELORNIS INDUSTRY SE HODÍ PRO VŠECHNY TYPY STŘELECKÝCH SLUCHÁTEK. JE TO VELMI ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ, JAK VYŘEŠIT NAPŘÍKLAD UCHYCENÍ KABELÁŽE NA VAŠICH SLUCHÁTKÁCH.

VÝHOD NAŠEHO KRYTU JE HNED NĚKOLIK:

KOMFORTNÍ NOŠENÍ SLUCHÁTEK PŘI CELÉM DNI NA STŘELNICI

ELEGANTNÍ UCHYCENÍ KABELÁŽE HEAD-SETU (U MODELŮ S HEAD-SETEM)

MOŽNOST MONTÁŽE SVĚTLA, NEBO KAMERY PŘES ROZHRANÍ PICATINY 1913

MOŽNOST UCHYCENÍ CHEMICKÉHO SVĚTLA PRO POTŘEBY OZNAČENÍ STŘELCE/INSTRUKTORA PŘI NOČNÍCH STŘELBÁCH

MOŽNOST PERSONIFIKACE SLUCHÁTEK (JMENOVKA) NA SUCHÝ ZIP

MOŽNOST PŘIPNUTÍ SLUCHÁTEK NA OPASEK/BATOH (KAMKOLIV) KARABINOU PŘES D-RING

SOUČÁSTÍ OCHRANNÉHO KRYTU JE I ITW NEXUS PICATINNY RAMP A SHOCK CORD

 

ELORNIS INDUSTRY HEADBAND COVER IS SUITABLE FOR ALL TYPES OF SHOOTING HEADPHONES. IT IS A VERY ELEGANT SOLUTION TO BE DONE BY SECURING YOUR HEADPHONES CABLING.

ADVANTAGES OF OUR COVER ARE SEVERAL:

COMFORTABLE TO WEAR HEADPHONES WHILE A DAY AT THE SHOOTING RANGE

ELEGANT MOUNTING WIRING HEAD-SETS (FOR MODELS WITH HEAD-SET)

MOUNTING OPTIONS LIGHTS, CAMERA OR VIA PICATINY 1913

MOUNTING OPTIONS CHEMICAL LIGHTS FOR THE NEEDS OF THE SHOOTERS / INSTRUCTOR AT NIGHT SHOOTINGS

PERSONALIZATION OPTIONS HEADPHONES (LABEL) VELCRO

POSSIBILITY TO ATTACH HEADPHONES AT BELT / BACKPACK (ANYWHERE) CARBINE THROUGH D-RING

INCLUDING ITW NEXUS PICATINNY RAMP AND SHOCK CORD

- Cena v EUR / Price in EUR: aprox. 20,50,-EUR depend on currency exchange

 

 

Related Products